İZPEK motto olarak benimsediği ve her fırsatta dile getirdiği ‘’Yaşamaya Değer Yapılar’’ projelendirme ve üretme konusundaki başarısının haricinde, bu projeleri üretmek için ‘’Yaşamaya Değer Bir Dünya’’ için de çalışması gerektiğinin bilincinde olan bir firmadır. Çünkü yapılar ne kadar sağlam, kaliteli ve modern olursa olsun içinde hayat bulduğu dünya var oldukça anlam bulacaktır.

Bu nedenle, çevre politikası olarak benimsediği ilkelere sıkı kurallarla bağlı çalışan İZPEK, hayata geçirdiği her bir daire için 10 fidan dikerek ekolojik sisteme katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir. Bu sosyal projenin yanı sıra pek çok alanda, kullandığı malzemelerde ve bünyesindeki insan gücünün efektif kanalize edilmesiyle de İZPEK, çevreye duyarlı bir firma olduğunu göstermektedir.

Maddeler halinde sıralamak gerekirse İZPEK’in Çevre Politikası şu şekildedir;

  • Çalışmalarının çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkilerini en aza indirecek her türlü önlemi alır.
  • Çalışmaları için gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanır, israfı önlemek için gereken tedbirleri alır.
  • Çalışmalarının sonlarında meydana gelen atıkları kontrol altında tutar. Hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alır ve bunları sürekli geliştirir.
  • Yaptığı iş, sunduğu hizmet ve ürettiği projelerde çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın ve üyesi olduğu kuruluşların ortaya koyduğu diğer şartların yerine getirildiğinden emin olur ve sürekli denetimler yapar.
  • Çevre ile ilgili tüm çalışmalarının, oluşturduğu politikalar doğrultusunda yapılması için çalışır ve bunun sürekliliğini sağlar.