İZPEK olarak, çevreye duyarlı modern, teknolojik ve “Yaşamaya Değer Yapılar” ortaya koyarken, bunu yalnız başımıza yapmadığımızın, büyük bir aile olduğumuzun bilincinde olarak yola devam ediyoruz. Bizimle birlikte hedeflerimize yürüyen tüm yol arkadaşlarımızı da tıpkı kendimiz gibi görüyor ve onların sosyal doyuma ulaştıkları, sağlıklarının ve ailelerinin güvence altında olduğu bir politika izliyoruz.

Bu politika bağlamında İZPEK olarak,

  • Ülkemizdeki veya çalışılan ülkenin yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanun ve yönetmeliklerine uymayı,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almayı,
  • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmeyi,
  • Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini hayata geçirmeyi ve paydaşlarımızla paylaşmayı,
  • Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmayı,
  • Acil durumlara hazırlıklı olmayı,
  • Çalışan tüm personelimizin İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapmayı, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmeyi,
  • Tüm tedarikçi ve taşeronlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmeyi,

Taahhüt ediyoruz.