Çevre Politikamız

 

“Yaşamaya Değer Yapılar” için “Yaşamaya Değer Bir Dünya”

İZPEK motto olarak benimsediği ve her fırsatta dile getirdiği “Yaşamaya Değer Yapılar” projelendirme ve üretme konusundaki başarısının yanısıra yaşamaya değer yapıları üretmek için “Yaşamaya Değer Bir Dünya” için de çalışması gerektiğinin bilincindedir. Çünkü yapılar ne kadar sağlam, kaliteli ve modern olursa olsun içinde hayat bulduğu dünya var oldukça anlam kazanacaktır.

Bu nedenle, çevre politikası olarak sıkı kurallara bağlı çalışan İZPEK, hayata geçirdiği her daire için 10 fidan dikerek ekolojik sisteme katkı sağlayan bir sosyal sorumluluk projesi de yürütmektedir. Bu projenin yanı sıra pek çok alanda, kullandığı malzemelerde ve bünyesindeki insan gücünün efektif kanalize edilmesiyle de İZPEK, çevreye duyarlı bir firma olduğunu göstermektedir.

Maddeler halinde sıralamak gerekirse İZPEK’ın Çevre Politikası şu şekildedir;

  • Çalışmalarının çevre üzerindeki etkisini tespit eder ve olumsuz etkileri en aza indirecek her türlü önlemi alır.
  • Çalışmaları için gerekli enerji ve doğal kaynakları en etkin şekilde kullanır; israfı önlemek için gerekli önlemleri alır.
  • Çalışmalarının sonunda meydana gelen atıkları kontrol altında tutar. Hava, su ve toprağın kirlenmesini önlemek için gerekli önlemleri alır ve bunları sürekli geliştirir.
  • Yaptığı iş, sunduğu hizmet ve ürettiği projelerde çevre ile ilgili yürürlükteki yasal mevzuatın ve üyesi olduğu kuruluşların  ortaya koyduğu diğer şartların yerine getirdiğinden emin olur ve sürekli denetlemeler yapar.
  • Çevre ile ilgili tüm çalışmalarının, oluşturduğu politikalar doğrultusunda yapılması için çalışır ve bunun sürekliliğini sağlar.
  • Çalışmalarının, kamu yararına ve kamu erişimine açık olmasını sağlar.
  • Çalışanlarının, çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütür.